Něco málo o oddílu

 

Oddíl Sovy byl ve Žlutavě založen Olou Králíkovou v roce 2004. Mezi náplň oddílových schůzek patří tábornické dovednosti (uzlování, šifrování, stavba ohnišť, pochodové značky ...), poznávání a pozorování přírody, rostlin, zvířat, péče o zdraví, základy první pomoci, turistické výpravy, práce s buzolou, orientace v krajině, hry, soutěže, zpívání, výlety.

Občanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder organizuje děvčata a chlapce v oddílech vedených dospělými vedoucími. Prostřednictvím schůzek, víkendových akcí, sportovních aktivit, turistických výprav a táborů připravuje rozmanité aktivity se skautským charakterem zaměřené na smysluplné využití volného času dětí a mládeže.

Fotografie z táborů a z různých akcí si můžete prohlédnout zde. Nejnovější informace k činnosti odílu si přečtete zde a v kalendáři akcí.

Používáme symboly a ceremonie (zákon, znak, hymna, vlajka, heslo a slib) vyjadřující náš vztah k lidem, k našemu zdraví, duchovnímu životu, přírodě, kulturnímu bohatství atd.